„Módl się, ile możesz, za konających,
wypraszaj im ufność w moje miłosierdzie,
bo oni najwięcej potrzebują ufności,
a najmniej jej mają” (Dz. 1777).

 

HOSPICJUM BŁ. KSIĘDZA MICHAŁA SOPOĆKI

16 czerwca 2012 r. odbyło się uroczyste poświęcenie pierwszego na Litwie stacjonarnego hospicjum bł. księdza Michała Sopoćki dla osób chorych na raka. Siostry Jezusa Miłosiernego od 2008 r. prowadzą w Wilnie działalność hospicyjną − udzielając pomocy chorym w ich domach. 


Stacjonarne Hospicjum powstało w jednym z dwóch budynków przeznaczonych przez metropolitę wileńskiego na siedzibę i działalność Sióstr Jezusa Miłosiernego. Klasztor i budynki przyklasztorne należące do dawnego Klasztoru Sióstr wizytek, w czasach sowieckich zostały zamienione na więzienie, które zostało zlikwidowane dopiero w 2004 r. Renowację kompletnie zdewastowanego budynku i dostosowanie go do potrzeb funkcjonowania hospicjum, dokonano z ofiar darczyńców.


Uroczystość poświęcenia hospicjum poprzedziła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem metropolity wileńskiego kard. Audrysa Juozasa Bačkisa z udziałem nuncjusza apostolskiego abpa Luigiego Bonazziego i bpa Arunasa Poniškaitisa oraz kilkudziesięciu kapłanów.W słowie wstępnym wileński metropolita zwrócił uwagę na miejsce będące kolebką narodzin kultu Bożego Miłosierdzia. Metropolita wiele ciepłych słów powiedział o błogosławionym ks. Michale Sopoćce, o świętej Faustynie, o Siostrach Jezusa Miłosiernego i o wszystkich, którzy przyczynili się do powstania hospicjum. Podkreślił, że dotąd idea wolontariatu na Litwie nie była znana, a pomimo tego, Siostrom Jezusa Miłosiernego udało się w Wilnie znaleźć ofiarnych wolontariuszy, zarówno wśród lekarzy, pielęgniarek, psychologów, jak też osób nie związanych z medycyną.W tym dniu, do miejsca tak bardzo związanego z orędziem Bożego Miłosierdzia, licznie przybyła reprezentacja darczyńców z różnych zakątków świata. Tutaj, przy ul. Rasu 4a, w latach międzywojennych mieszkał ksiądz Sopoćko, duchowy przewodnik siostry Faustyny Kowalskiej, a także malarz E. Kazimirowski, który według wskazówek siostry Faustyny malował obraz Jezusa Miłosiernego. W pomieszczeniu, gdzie w 1934 r. przez pół roku powstawał obraz, obecnie znajduje się kaplica Domu Zakonnego Sióstr Jezusa Miłosiernego odwiedzana przez licznych pielgrzymów.Na zakończenie uroczystości odczytany został list−błogosławieństwo papieża Benedykta XVI skierowany do wileńskiego metropolity.
 
„Z okazji inauguracji hospicjum dla nieuleczalnie chorych imienia bł. księdza Michała Sopoćki w Archidiecezji Wileńskiej, papież Benedykt XVI duchowo uczestnicząc w tym znamiennym wydarzeniu i dzieląc się radością z powodu pomyślnej realizacji projektu na rzecz służby wszystkim, którzy po dojściu do kresu swojej ziemskiej wędrówki, potrzebują wsparcia nie tylko medycznego, ale przede wszystkim duchowego i religijnego, aby stawić czoła przejściu do drugiego życia w spokoju i w sposób godny w świetle wiecznych wartości wiary, składa swoje najserdeczniejsze pozdrowienia oraz życzenia.
Pewność przyszłej nieśmiertelności i nadzieja zmartwychwstania rzucają nowe światło na tajemnicę cierpienia i umierania oraz obudzają w wierzącym nadzwyczajną moc, by powierzyć się jedynie Bogu.
Jego Świętobliwość, przywołując obfitości darów Ducha Świętego nad Siostrami Jezusa Miłosiernego, nad Personelem rodzącej się Struktury oraz nad wolontariuszami, by dzieło na wzór Chrystusa Dobrego Pasterza przynosiło owoce, za wstawiennictwem Dziewicy Maryi z ogromną chęcią udziela Waszej Eminencji, Siostrom Zakonnym, a szczególnie wszystkim pacjentom i ich rodzinom Błogosławieństwa Apostolskiego, rozciągając je na wszystkich uczestników Ceremonii”.Kiedy w roku 1947 ksiądz Sopoćko na zawsze opuszczał Wilno, zapewne nie przypuszczał, że w tym miejscu w pełni będzie realizowane wezwanie Jezusa Miłosiernego do czynienia uczynków miłosierdzia.


 

 

DALEJ >> Dzialalność hospicjum w Wilnie

 

do góry

 

Prawa autorskie zastrzeżone © Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego

e-mail: s_dominika@op.pl